Make your own free website on Tripod.com
   
Hasan Hüseyin KARABAĞ karagozevi@superonline.com 0536 218 24 11
   
English | Deutsch | Le Francais | Russian | Duyurular | İletişim | Anasayfa   
İstanbul Kâtibim Karagöz Evi
Hasan Hüseyin Karabağ
    Dünden Bugüne Karagöz
     Karagöz Tarihçesi
     Karagöz Oyun Bölümleri
     Karagöz Oyunları
     Karagöz Oyun Tiplemeleri
     Hayâlî
     Karagöz Dernekleri
     Kullanılan Malzemeler
     Tasvir Yapımı
     Oyun Örnekleri
    Etkinlikler
     Seminerler
     Konferanslar
     Gösteriler
     Karagöz Eğitimleri
Sorularınız ve Cevapları
Karagöz Galeri
Duyurular

Nederlands Filmmuseum’un davetlisi olarak Amsterdam Workshop’undayız.

Stuttgart Lindenmuseum ve Frankfurt Offenbach Ledermuseum’da workshop...

Italyan yönetmen Angelo Savelli’nin asistani Mirco Rocchi ile, Comedia Dellarte masklari yapimi üzerine atölye çalismasi...

Istanbul Gösteri Sanatlari Merkez’inde Geleneksel Türk Tiyatrosu dersleri...


Haberler
  Geleneksel oyunumuz Karagöz hakkında öğrenmek istediğiniz herşey burada

Hayâlî

Eskiden Karagöz oynatan kişiye Hayâlî, Hayâlbâz, Şebbâz isimleri verilirken günümüzde Usta diye anılmaya başlandı. Gerekli malzemelerin bulunduğu takıma Hayâl sandığı veya takım ismi verilir. Takımı tamam Hayâlîye ise sandığı tamam denir.

Hayâlî Karagöz oyununun tek aktörüdür. Tasvirleri işler, onları oynar, seslendirir. Tasvirlerini kendi yapanlar olduğu gibi başkasının tasvirleri ile oynayanlar da vardır. Hayâlî oyunu yazar, oyunu adapte eder-uyarlar, duruma göre doğaçlama yapar, tuluat yapar. Tûluat denilen doğaçlama konuşma yetisi ve espri kabiliyeti Karagöz oyunları içinde önemli bir yer tutar. Tiyatro eğitiminde kullanılan ses tekniklerini kullanan Hayâlîler perdedeki tüm tiplerin seslerini tek başlarına konuşurlar. Hayâlî aynı zamanda Türk müziğini bilecek, tiplerin şarkılarını söyleyecek ve farklı şiveleri konuşacaktır. Temiz bir İstanbul Türkçesi kullanır. Dialekt yapar tipleri konuşur. İyi bir icracıdır tiplerin perdeye gelişlerinde şarkılarını söyler. Oyunculuk bilgisi olmayanın Hayâlî olma şansı zayıftır.

Hayâl ustasının yardımcısına eskiden Çırak, Çırağın yardımcısına da Sandıkkâr ismi verilirdi. Karagöz oyununda şarkıları türküleri okuyan kişiye Yardak, tef çalan yardımcıya Sazende ismi verilir.

Günümüzde Hayâlî ustanın tek bir yardımcısı var ve buna Yardak deniyor. Hayâlî’ye oyun sırasında “Yardak” denilen yardımcısı yardım eder. Yardak, oyun tasvirlerini perdeye giriş sırasına göre ustaya verir, def çalarak müziğe eşlik eder, oyunun efektlerini yapar.

Karagöz, pek çok disiplini bünyesinde barındıran zorlu bir sanattır.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin I. Cildinde S.654’de tespit ettiği devrinin ünlü Karagöz ustalarını şöyle sıralar:
1700 lü yıllarda
yaşayan Bekçi Mehmet, Sarı Ahmet, Şerbetçi Emin,
1800 lü yıllarda
Hayali Berber Sait, Hayali Hamit, Papol Ahmet Efendi, Kıbrıslı Agah Efendi, Hayal Küpü Emin Ağa, İhsan Efendi, Küçük İsmail Efendi, Sıracalı İsmail Efendi, Arap Cemal Efendi, Erenköylü Haydar Bey, Hımhım Hüsnü Efendi, Cerrah Salih Efendi, Kâtip Salih Efendi, Tahir Ağa, Arap Ömer Efendi, Kör İzzet Efendi, Yorgancı Abdullah Efendi, Şeyh Fehmi Efendi, Kâtip Mahmut Bey, Püsküllü Hüsnü Efendi...

Yakın Tarihimizin Hayâlîleri:
Kör İmam, Katip Salih, Cerrah Salih, Yorgancı Abdullah, Kantarcı Hakkı, Şekerci Derviş, Aktar Rıza, Usturacı Mustafa, Çilingir Ohannes, Küçük İsmail, Zenne Sait, Miralay Neşet Bey, Şeyh Tahir Ağa
Bu ustaların asıl geçimlerini temin ettikleri birde meslekleri vardı. Kimi marangoz, kimi demirci, kimi medrese de hoca idi.

1900’lü yıllardan günümüze kadar geçen zaman içerisinde vefat eden ve halen hayatta olan Karagöz Sanatçıları;

  1. Hasan Hüseyin Karabağ
  2. Alican Balakin (En küçük Karagözcü)
  3. Alpay Ekler
  4. Ayfer Balakin
  5. Emin Şenyer
  6. Hadi Poyrazoğlu (Vefat etti)
  7. Haluk Yüce
  8. İbrahim Pirinç
  9. İhsan Dizdar (Vefat etti)
  10.Kadri Nejat Öznacar (Cin Baba) (Vefat etti)
  11.Mahmut Hazım Kısakürek
  12.Mehmet Baycan
  13.Mehmet Muhittin Sevilen (Hayali Küçük Ali) (Vefat etti)
  14.Metin Özlen (Hayâli Safderi)
  15.Mustafa Hürcan
  16.Mustafa Mutlu
  17.Nevzat Açıkgöz (Vefat etti)
  18.Orhan Kurt (Vefat etti)
  19.Osman Çiçekoğlu (Hayali Küçük Osman)
  20.R.Şinasi Çelikkol
  21.Ragıp Tuğtekin (Vefat etti)
  22.Ramil Balakin
  23.Selim Başeğmez (Kaptan Amca)
  24.Şahine Hatipoğlu
  25.Tacettin Diker
  26.Talat Dumanlı (Vefat etti)
  27.Tuncay Tanboğa (Torun Çelebi) (Vefat etti)
  28.Ünver Oral

   

** Hasan Hüseyin KARABAĞ **

[ Anasayfa ] [ Hasan H.Karabağ ] [ Karagöz Tarihçesi ] [ Soru ve Cevap ] [ Duyurular ] [ İletişim ]
Hasan Hüseyin KARABAĞ karagozevi@superonline.com 0536 218 24 11
Karagozevi © 2004